Under construction.

 

Here you will find answers to the most frequently asked questions about our cruises and their organization.
 
Can’t find the answer to your question? WRITE US HERE and we will be happy to answer your question.
 

 
U každé plavby je uvedena její obtížnost. Stupnice obtížnosti má pět stupňů. Čím vyšší číslo, tím je plavba (ale i s ní související doprovodné aktivity) pro tělo i psychiku posádky náročnější. Ačkoliv většinu plaveb plně přizpůsobujeme fyzickým a psychickým možnostem členů dané posádky a všechny obtížnosti, včetně té nejvyšší, jsou v základu schopni absolvovat všichni lidé, kteří jsou přirozeně fit, doporučujeme obtížnost plavby vzít v potaz. Při zvažování se zamyslete nad svými zdravotními omezeními a stavem vaší fyzičky i duševního rozpoložení. Jedině upřímné a realistické posouzení sebe sama povede k vašemu maximálnímu prožitku plavby a nezapomenutelným pozitivním zážitkům. Jak vaším, tak i ostatních členů vaší posádky.
 
1 (nejlehčí) až 5 (nejtěžší). Čím vyšší číslo, tím je plavba náročnější.
 

1 – Plavbu zvládne každý a je vhodná i pro děti. Během plavby se neočekávají žádné těžší podmínky. Plavby mezi ostrovy zpravidla nepřesahují 3 hodiny. Nocování probíhá většinou s vyvázáním v přístavech nebo na kotvě bez nutnosti nočních hlídek. Doplňkovým programem je převážně koupání, prohlídka přístavních měst či kratšími výlety bez převýšení do maximální délky 5 km. 

 
2 – Poměrně nenáročná plavba. Stále vhodná i pro děti. Některé z plaveb mohou být až 6 hodin dlouhé. Volitelné je i zařazení jedné noční etapy pro zpestření plavby. Nocování probíhá nejen v přístavech, ale i ve volné přírodě s občasnou nutností držení nočních hlídek. Doprovodný program s volitelným přidáním náročnějších aktivit, které zvládne průměrně zdatný člověk, jež alespoň občas provozuje turistiku nebo rekreační sport.
 
3 – Příbřežní plavba v dohledu pevniny, která obsahuje 2 – 3 jednodenní, celý den trvající (dnem myšleno 24 hodin) úseky. Tyto jednodenní úseky jsou zpravidla odděleny kratší plavbou nebo výletem na pevnině. Během celodenní plavby se vyžaduje plná součinnost posádky a střídání se na hlídkách a v jiných činnostech. Těžší povětrnostní podmínky se neočekávají, ale nelze je vyloučit a v takovém případě se očekává kratší (3-6 hodin) náročnější plavba do nejbližšího přístavu. Kromě několika nocí v přístavech, probíhá nocování často v přírodě na kotvě za nutnosti nočních hlídek. Doprovodné aktivity mohou obsahovat celodenní túry s větším převýšením. Mohou to být i jednodušší „zajištěné cesty“ v horách.
 
4 – Již poměrně náročná plavba. Může obsahovat i dvoudenní přeplavbu oceánem, kdy se můžeme na několik hodin ztratit z dohledu pevniny a při které je nutné zavést směnný hlídkový systém. Očekává se jistá samostatnost všech zúčastněných a důslednější provádění kapitánových příkazů. Z toho důvodu je kladen velký důraz na úvodní zaškolení v prvních dnech plavby a je mu věnována vyšší časová dotace. Kromě přístavů, probíhá nocování často buď za plavby nebo v přírodě na kotvě. V obou posledních případech s nutností nočních hlídek. Plně nelze vyloučit plavbu v těžkých povětrnostních podmínkách. V programu jsou dvoudenní i vícedenní túry v horách vyžadující odpovídající fyzičku, zkušenosti, samostatnost, popř. jiné dovednosti.
 
5 – Fyzicky i psychicky velmi náročná plavba expedičního charakteru. Součástí plavby jsou několikadenní nonstop plavby oceánskými podmínkami bez dohledu pevniny nebo jakékoliv pomoci zvenčí. Podmínkou účasti je ideálně nějaká předchozí zkušenost s plavbou. Povinnou součástí je mimo jiné účast na úvodních a vzdělávacích schůzkách pořádaných kapitánem plavby a pomoc s přípravou expedice. Během plavby dochází ke kontinuálnímu držení hlídkových směn, plnému podílení se na vedení plavby a řízení lodě za každých povětrnostních podmínek. Od posádky se očekává naprosté a důsledné plnění kapitánových příkazů a rozhodnutí. Doprovodný program může zahrnovat několikadenní přechody “natěžko” v neprostupném terénu či s velkým převýšením. Ačkoliv se na plavbu mohou hlásit i lidé bez předchozích zkušeností s plavbou, konečné posouzení vhodnosti účasti a přijetí do posádky je plně v kompetenci kapitána expedice. (A to i v případě jedinců s předchozí zkušeností s plavbou.)
 
Dále platí, že v případě shody všech zúčastněných, lze některé plavby z nižší náročností upravit a doplnit vhodně tak, aby naplnili očekávání i šikovnější a odvážnější posádky. Opačně (snížení vyšší obtížnosti na nižší) to však neplatí.
 
Jste-li i po přečtení předchozího na vážkách, zda-li je zvolená plavba pro vás nebo toužíte-li se přidat na náročnější plavbu a chcete se dozvědět víc, neváhejte a napište / zavolejte nám. Kontakty naleznete ZDE. Se všemi si velmi rádi popovídáme a vše probereme nebo vysvětlíme.
 
Závěrem je také potřeba upozornit, že ačkoliv se obtížnosti snažíme objektivně posoudit z naší znalosti prostředí či předchozích zkušeností a všech dostupných informací o oblasti plavby a její přípravě věnujeme maximální úsilí, zde uvedené obtížnosti mají u všech plaveb bez rozdílu pouze ilustrační hodnotu. Konečné slovo má vždy příroda, která může někdy nečekaně velmi mile překvapit, ale jindy plně prověřit naše schopnosti.

 
On our sailing trips, everyone contributes to the operation of the boat. And cooking is not an exception.
 
In advance of the sailing trip, the menu, concerning allergies and diets of participants, is set up by the crew. The daily menu usually consists of 3 meals (breakfast, lunch, and dinner) with small snacks. The hot meal takes place at least once, but more often twice a day.
 
The crew makes provisions shopping on the day of embarkation. The purchase of food takes usually place in the home port (sail trip departure point). If you don’t want to spend your vacation time running around in a store or you’re not sure about shopping in foreign countries, and if the whole crew agrees, we can make the provisions shopping for a trip for a fee before your embarkation.
Boats are usually fully equipped with a gas stove with oven, refrigerator, and all necessary utensils. Usually, crew members take turns in cooking for others or, if someone who loves cooking above all is found, a ship’s cook is appointed. Boat meals can often be supplemented by a visit to local taverns, taverns, or other facilities (depending on the cruise area) or by buying/catching fresh fish.Upon request, we can arrange a ship’s chef and you can leave catering fully on us. 

 

It depends primarily on the place of departure and the size and agreement of the crew. Destinations such as Croatia, Italy, the Baltic Sea, and more are from central Europe accessible by car within a few hours of driving on motorways. Joint transport by car is often the cheapest option.

If there is no one in the crew with their own car or with a driver’s license, we can arrange the driver and transport by rented car from the Czech Republic.

In the case of transport to more distant destinations (Greece, Canary Islands, Norway, etc.), transport by car is often very long (for example, the journey to Athens from Prague takes about 20 hours without a stop), difficult for drivers and sometimes (eg Canary Islands, Balearic Islands, …) completely impossible. In this case, airlines are used. Most often low-cost companies (but not a necessity). With the possibility of renting a car or taxi in the destination.

In case of interest, we can advise on the purchase of tickets or, on request, arrange transportation.

No, you don’t. You can also sail with us as individuals. The majority of our crewmembers do so.

 

However, the price of same cruises depends on the number of participants, and in case of little interest (minimum capacity not reached) the cruise may not take place or the financial costs associated with it will increase. Exceptions are cruises on our sailboat Midnight Blue, where we are not limited by the prices of charter companies for rent. We carry out cruises with her even when the capacity is not fully filled and for the price agreed before departure.

 

Last but not least, a holiday with friends is a lot more fun. And sharing experiences with someone you know is another plus. So we try to encourage you to bring a friend with you with small discounts. 

No problem. If possible, before the voyage, we usually try to organize meetings of the entire crew just to get to know each other, to say what they expect from the voyage, what they are looking forward to or what they are afraid of. If the previous meeting is not possible, it is the main role of the skipper and his psychology skills to team up the crew. We are proud to say that many of our sailing trips end up with long-lasting friendships of people, who first met when stepping aboard. 

It depends on the agreement with the crew. We are able to provide a boat for a crew size of 5 to 14 people. However, we usually sail with crews about 8 or 10 persons. 

Unless otherwise stated, no previous experience is required to sail with us. The first day of the voyage is always dedicated to safety training on the ship and the captain will show you how things work on the ship and how it goes on her. In the following days, the captain shows you various tips and tricks, so even people who sail for the very first time are able to operate the rigging, to steer and/or participate in other activities on board in a few days.

Yes, we love children on board. Especially cruises in Greece or Croatia in the summer months are very suitable for children. However, we will be happy if you inform us of your intention to take the children with you in advance so we can adapt the cruise program accordingly. If you do not travel with “your” crew, it is also necessary to inform the rest of the participants and obtain their consent.

Yes. For a fee, it is possible to allow the animal to stay on board. It is also possible to provide safety nets around the boat sides so that your pet does not end up inadvertently in the water. However, it is necessary to discuss the pet’s stay with the captain and crew at the beginning (due to allergies). Some cruises are not suitable for pets and a holiday together could easily become uncomfortable for both you and your four-legged friend.

If you can’t swim, it’s not a problem at all and you can take part in the cruise. Life jackets and safety harnesses are also available on board. We even experienced that some people learned to swim while sailing with us 🙂

Každá plavba je trochu jiná. Lišit se může podle destinace (Středozemní moře nebo Norsko apod.), zaměření plavby (relax nebo expediční apod.), ročního období, zkušenosti posádky nebo počasí. Nicméně i přes tyto jednotlivé rozdíly lze souhrně průběh plaveb popsat následovně:

První den odpoledne po příjezdu do domovské mariny proběhne nákup potravin (pokud již nebyl zajištěn). Kapitán převezme zapůjčenou loď a zkontroluje jeji vybavení. Poté se společně nalodíme a ubytujeme. Večer si pak zpravidla sedneme nad sklenkou něčeho dobrého a řekneme si co od plavby očekáváme a kapitán představí plán trasy a co nás čeká. První den dopoledne je pak zasvěceno zaškolení posádky jak se na lodi pohybovat, kde je jaké vybavení a jak jej používat. (Kapitán tyto věci pak znovu sděluje i v průběhu celé plavby.) Kolem poledne se pak vypluje vstříc novým dobrodružstvím.

Během plavby se posádka, pod kapitánovým dohledem a vedením podílí na kormidlování, práci s plachtami apod. Každé ráno kapitán představí plán dne a tento (pokud počasí a okolnosti dovolí) neustále konfrontuje s přáními posádky a upravuje tak, aby si všichni přišli na své. V případě příbřežních plaveb se během dne dělají zastávky na ostrovech nebo na koupání. Večer se kotví v přírodních kotvištích nebo v přístavech. V případě zájmu zařazujeme i noční plavbu, která má také své kouzlo. 

Po návratu do domovské mariny pak proběhne poslední den ráno úklid lodě, vylodění,  odevzdání lodě charterové společnosti a velké rozloučení po společně skvěle prožitém týdnu na moři.

Yes. During the voyage, the crew shall, if they are interested and unless otherwise agreed, participate fully in the management of the vessel. This involves steering, working with ropes and sails, etc. Some tasks would be much more demanding without the help of the crew, and the crew is expected to have a certain amount of assistance. The skipper will teach and show you all activities during the first days.

Unless otherwise stated, no special equipment is required. However, it all depends on the type, date, and place of the cruise. The crew receives detailed information from the skipper about the equipment a few weeks before departure and specification regarding the actual weather a few days before departure.

 

The only emphasis on the sides of the equipment is usually the ownership of a waterproof jacket and trousers and sturdy shoes with a white sole. Other equipment is common equipment as for any other summer or mountain hiking. However, if necessary, we are able to rent waterproof clothing.

Jakákoliv lidská činnost je potencionálně nebezpečná. Nejinak je to i s jachtingem. Je však zákonou odpovědností kapitána, aby plavba proběhla pro posádku a loď co nejvíce bezpečně a prosta jakýchkoliv život nebo majetek ohrožujících situací. Na bezpečnost si tedy velmi potrpíme. Necháme promluvit statistiku. Za 10 let (k roku 2019), po které se na moři plavíme a organizujeme nejrůznější dobrodružství pro ostatní jsme ani jednou neměli žádný úraz, nikdy jsme neměli člověka přes palubu a všechny zapůjčené lodě jsme v pořádku vrátili (některé dokonce v lepším stavu, než jsme je dostali my – jak nám bylo sděleno několika půjčovnami 🙂

Aby tato statistika mohla vzniknout a platila i nadále je ovšem bezpodmínečně nutné, aby posádka spolupracovala, dbala autority kapitána a poslouchala bezvýhradně jeho pokyny, jako člověka, který má nejen odpovědnost, ale bývá táke nejzkušenější osobou na palubě. A k tomu vás na palubě vždy, v zájmu vašeho vlastního bezpečí, bezvýhradně povedeme.

 

Can’t find the answer to the question you’re interested in? Write to us and we will be happy to answer it.