Zde naleznete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně našich plaveb a jejich organizace.

Nenalezli jste odpověď na svůj dotaz? NAPIŠTE NÁM ZDE a my vám velmi rádi na váši otázku odpovíme.

Na našich plavbách mají všichni členové možnost přispět k úspěšnému vedení lodě a vaření není výjimkou. Před plavbou společně vytvoříme menu na základě vašich požadavků, tak, aby si každý přišel na své. Nákup potravin probíhá buď v ČR, nebo v místě vyplutí. (V případě, že nechcete trávit čas své dovolené pobíháním v obchodě nebo si nejste jisti nakupováním v cizích zemích, můžeme nákup zajistit.)

Lodě jsou zpravidla plně vybaveny plynovým vařičem s troubou, lednicí a veškerým potřebným nádobím. Ve vaření se členové posádky střídají nebo se, pokud se najde někdo ochotný, ustanoví lodní kuchař. Lodní stravování lze často také doplnit o návštěvu místních tavern, konob nebo jiných zařízení (v závislosti na oblasti plavby) či nákupem/odlovem čerstvých ryb.

Na vyžádání můžeme zajistit lodního kuchaře a stravování tak můžete plně přenechat jen na nás.

V první řadě závisí na místě vyplutí a na velikosti a domluvě posádky. Destinace jako Chorvatsko, Itálie, Baltské moře a další jsou dostupné automobilem během několika málo hodin jízdy po dálnicích. Společná doprava automobilem je i často nejlevnější variantou.

Pokud v posádce není nikdo s vlastním automobilem nebo s řidičským oprávněním můžeme zajistit řidiče a dopravu pronajatým automobilem.

Pokud se jedná o dopravu do vzdálenějších destinací (Řecko, Kanárské ostrovy, Norsko atd.) je doprava automobilem často velmi dlouhá (například cesta do Athén trvá bez zastávky přibližně 20 hodin), náročná pro řidiče a někdy (např. Kanárské ostrovy, Baleáry, …) zcela nemožná. V tomto případě se využívá leteckých dopravců. Nejčastěji nízkonákladových společností (ale není nutností). S možností pronájmu automobilu nebo taxi na místě.

V případě zájmu můžeme s nákupem letenek poradit nebo, na vyžádání, přepravu zorganizovat.

Ne, nemusíte. Plout s námi můžete i jako jednotlivci. Cena plavby je však odvislá od počtu účastníků a v případě malého zájmu – nenaplnění kapacity – se plavba nemusí uskutečnit nebo vzrostou finanční náklady s ní spojené. V neposlední řadě platí, že dovolená strávená s přáteli je mnohem větší zábava. A sdílet společné zážitky s někým koho znáte je další plus.

Vyjímku tvoří plavby na naší plachetnici Midnight Blue, kde nejsme limitování cenami charterových společností za pronájem. Plavby na ní uskutečňujeme i při ne zcela naplněné kapacitě a za cenu domluvenou před vyplutím. 

Není to problém. Před plavbou tradičně děláme setkání celé posádky právě za účelem, aby se všichni poznali, sdělili si co od plavby očekávají, na co se těší nebo čeho se obávají. V případě, že se posádka navzájem poznává až během plavby, je důležitá především komunikativnost, vzájemná tolerance a spolupráce a kapitán se posádku snaží co nejlépe sehrát.

Záleží na domluvě s posádkou. Jsme schopni zajisti loď pro posádku o velikosti 5 – 10 lidí. Po domluvě jsou však možné i posádky o vyšším počtu členů.

Pokud není uvedeno jinak, nejsou pro vyplutí žádné předchozí zkušenosti třeba. První den plavby je vždy zasvěcen zaškolení bezpečnosti pobytu na lodi a kapitán vám ukáže jak co na lodi funguje a jak to na ní chodí. I v následujících dnech vám kapitán ukazuje co a jak takže i lidé, kteří jedou poprvé jsou po pár dnech schopni samostatně obsluhovat lanoví, kormidlovat a či se účastnit jiných činností na palubě.

Ano, děti máme na palubě rádi. Především plavby v Řecku nebo Chorvatsku v letních měsícíh jsou pro děti velmi vhodné. Nicméně budeme rádi, pokud nám záměr vzít sebou děti, dopředu sdělíte, abychom mohli program plavby adekvátně přizpůsobit. Pokud nepojedete se „svou“ posádkou je také nutné o tomto informovat zbytek účastníků plavby a získat jejich souhlas.

Ano. Za poplatek lze umožnit i pobyt zvířete na palubě. Možné je i zajistit bezpečnostní sítě po obvodu lodě, tak aby váš mazlíček neskončil nechtěně ve vodě. Pobyt mazlíčka je však potřeba na začátku probrat s kapitánem a posádkou (kvůli alergiím). Některé plavby nejsou pro mazlíčky vhodné a společná dovolená by se snadno mohla stát nepříjemnou jak pro vás, tak pro vašeho čtyřnohého kamaráda.

Pokud neumíte plavat, není to vůbec problém a plavby se zúčastnit můžete. Na palubě jsou k dispozici i plovací vesty a bezpečnostní úvazky. Dokonce jsme i zažili, že se při plavbě s námi někteří lidé plavat naučili 🙂

Každá plavba je trochu jiná. Lišit se může podle destinace (Středozemní moře nebo Norsko apod.), zaměření plavby (relax nebo expediční apod.), ročního období, zkušenosti posádky nebo počasí. Nicméně i přes tyto jednotlivé rozdíly lze souhrně průběh plaveb popsat následovně:

První den odpoledne po příjezdu do domovské mariny proběhne nákup potravin (pokud již nebyl zajištěn). Kapitán převezme zapůjčenou loď a zkontroluje jeji vybavení. Poté se společně nalodíme a ubytujeme. Večer si pak zpravidla sedneme nad sklenkou něčeho dobrého a řekneme si co od plavby očekáváme a kapitán představí plán trasy a co nás čeká. První den dopoledne je pak zasvěceno zaškolení posádky jak se na lodi pohybovat, kde je jaké vybavení a jak jej používat. (Kapitán tyto věci pak znovu sděluje i v průběhu celé plavby.) Kolem poledne se pak vypluje vstříc novým dobrodružstvím.

Během plavby se posádka, pod kapitánovým dohledem a vedením podílí na kormidlování, práci s plachtami apod. Každé ráno kapitán představí plán dne a tento (pokud počasí a okolnosti dovolí) neustále konfrontuje s přáními posádky a upravuje tak, aby si všichni přišli na své. V případě příbřežních plaveb se během dne dělají zastávky na ostrovech nebo na koupání. Večer se kotví v přírodních kotvištích nebo v přístavech. V případě zájmu zařazujeme i noční plavbu, která má také své kouzlo. 

Po návratu do domovské mariny pak proběhne poslední den ráno úklid lodě, vylodění,  odevzdání lodě charterové společnosti a velké rozloučení po společně skvěle prožitém týdnu na moři.

Ano. Posádka se během plavby, má-li sama zájem a nebude-li domluveno jinak, plně podílí na vedení plavidla. To obnáší kormidlování, práci s lany a plachtami apod. Některé úkony by byly bez přispění pomoci posádky mnohem více náročné a od posádky se tedy očekává jistá dávka asistence. Všechny činnosti vás kapitán během prvních dnů naučí a ukáže.

Pokud není uvedeno jinak, není třeba žádného zvláštního vybavení. Vše však záleží na typu, termínu a místě plavby. Posádka od kapitána dostává podrobné informace k vybavení cca pár týdnů před vyplutím a případně s menším upřesněním dle počasí několik dnů před vyplutím.

Jediný důraz stran vybavení bývá kladen na vlastnictví nepromokavé bundy a kalhot a pevné obuvi s bílou podrážkou. Ostatní vybavení je běžné vybavení jako na každou jinou letní nebo horskou turistiku. V případě potřeby jsme však nepromokavé oblečení schopni zápůjčit.

Jakákoliv lidská činnost je potencionálně nebezpečná. Nejinak je to i s jachtingem. Je však zákonou odpovědností kapitána, aby plavba proběhla pro posádku a loď co nejvíce bezpečně a prosta jakýchkoliv život nebo majetek ohrožujících situací. Na bezpečnost si tedy velmi potrpíme. Necháme promluvit statistiku. Za 10 let (k roku 2019), po které se na moři plavíme a organizujeme nejrůznější dobrodružství pro ostatní jsme ani jednou neměli žádný úraz, nikdy jsme neměli člověka přes palubu a všechny zapůjčené lodě jsme v pořádku vrátili (některé dokonce v lepším stavu, než jsme je dostali my – jak nám bylo sděleno několika půjčovnami 🙂

Aby tato statistika mohla vzniknout a platila i nadále je ovšem bezpodmínečně nutné, aby posádka spolupracovala, dbala autority kapitána a poslouchala bezvýhradně jeho pokyny, jako člověka, který má nejen odpovědnost, ale bývá táke nejzkušenější osobou na palubě. A k tomu vás na palubě vždy, v zájmu vašeho vlastního bezpečí, bezvýhradně povedeme.

 

Nenašli jste odpověď na otázku, která vás zajímá? Napište nám a my na ni rádi odpovíme.