Velmi často se setkáváme s dotazy, zda-li a jak moc jsou plavby náročné. Abychom vám ulehčili orientaci, vymysleli jsme pro vás stupnici obtížností, která by vás měla informovat o tom co od konkrétníplavby čekat. Vřele doufáme, že vám pomůže v rozhodování na které z dobrodružství se s námi vydáte. Budeme také velmi rádi za jakékoliv další podněty v komentářích k tomuto příspěvku.
 
Stupnice obtížnosti má pět stupňů. U každé plavby tak bude uvedena některý z těchto stupňů, případně jejich rozsah. Čím vyšší číslo stupnice, tím je plavba (ale i s ní související doprovodné aktivity) pro tělo i psychiku posádky náročnější. Ačkoliv většinu plaveb plně přizpůsobujeme fyzickým a psychickým možnostem členů dané posádky a všechny obtížnosti, včetně té nejvyšší, jsou v základu schopni absolvovat všichni lidé, kteří jsou přirozeně fit, doporučujeme obtížnost plavby vzít v potaz. Při zvažování se zamyslete nad svými zdravotními omezeními a stavem vaší fyzičky i duševního rozpoložení. Jedině upřímné a realistické posouzení sebe sama povede k vašemu maximálnímu prožitku plavby a nezapomenutelným pozitivním zážitkům. Jak vaším, tak i ostatních členů vaší posádky.

1 (nejlehčí) až 5 (nejtěžší). Čím vyšší číslo, tím je plavba náročnější.
 

1 - Plavbu zvládne každý bez jakýchkoliv zkušeností a je vhodná i pro menší děti v doprovodu rodičů. Během plavby se neočekávají žádné těžší podmínky. Úseky mezi ostrovy zpravidla nepřesahují 3 hodiny. Nocování probíhá většinou s vyvázáním v přístavech nebo na kotvě bez nutnosti nočních hlídek. Doplňkovým programem je převážně koupání, prohlídka přístavních měst či kratšími výlety bez převýšení do maximální délky 5 km. 

 
2 - Poměrně nenáročná plavba, kterou mohou absolvovat i lidé bez zkušeností. Vhodná i pro starší děti (12 let a více) v doprovodu. Některé z úseků mohou být až 6 hodin dlouhé. Neočekává se plavba v těžších povětrnostních podmínkách. Volitelné je zařazení jedné noční etapy pro zpestření plavby. Nocování probíhá nejen v přístavech, ale i ve volné přírodě s občasnou nutností držení nočních hlídek. Doprovodný program s volitelným přidáním náročnějších aktivit, které zvládne průměrně zdatný člověk, jež alespoň občas provozuje turistiku nebo rekreační sport.
 
3 - Příbřežní plavba v dohledu pevniny, která obsahuje 2 - 3 jednodenní, celý den trvající (dnem myšleno 24 hodin) úseky. Tyto jednodenní úseky jsou zpravidla odděleny kratší plavbou nebo výletem na pevnině. Během celodenní plavby se vyžaduje plná součinnost posádky a střídání se na hlídkách a v jiných činnostech. Plavbu zvládnou i lidé bez zkušeností, ale jakákoliv předešlá může být výhodou. Těžší povětrnostní podmínky se neočekávají, ale nelze je rovněž vyloučit a v takovém případě se očekává kratší (3-6 hodin) náročnější plavba do nejbližšího přístavu. Kromě několika nocí v přístavech, probíhá nocování často v přírodě na kotvě za nutnosti nočních hlídek. Doprovodné aktivity mohou obsahovat celodenní túry s větším převýšením. Mohou to být i jednodušší „zajištěné cesty“ v horách.
 
4 - Již poměrně náročná plavba. Může obsahovat i dvoudenní přeplavbu oceánem, kdy se můžeme na několik hodin ztratit z dohledu pevniny a při které je nutné zavést směnný hlídkový systém. Očekává se jistá samostatnost všech zúčastněných a důslednější provádění kapitánových příkazů. Z toho důvodu je kladen velký důraz na úvodní zaškolení v prvních dnech plavby a je mu věnována vyšší časová dotace. Kromě přístavů, probíhá nocování často buď za plavby nebo v přírodě na kotvě. V obou posledních případech s nutností nočních hlídek. Plně nelze vyloučit plavbu v těžkých povětrnostních podmínkách. V programu jsou dvoudenní i vícedenní túry v horách vyžadující odpovídající fyzičku, zkušenosti, samostatnost, popř. jiné dovednosti.
 
5 - Fyzicky i psychicky velmi náročná plavba expedičního charakteru. Součástí plavby jsou několikadenní nonstop plavby oceánskými podmínkami bez dohledu pevniny nebo jakékoliv pomoci zvenčí. Podmínkou účasti je ideálně nějaká předchozí zkušenost s plavbou. Povinnou součástí je mimo jiné účast na úvodních a vzdělávacích schůzkách pořádaných kapitánem plavby a pomoc s přípravou expedice. Během plavby dochází ke kontinuálnímu držení hlídkových směn, plnému podílení se na vedení plavby a řízení lodě za každých povětrnostních podmínek. Od posádky se očekává naprosté a důsledné plnění kapitánových příkazů a rozhodnutí. Doprovodný program může zahrnovat několikadenní přechody “natěžko” v neprostupném terénu či s velkým převýšením. Ačkoliv se na plavbu mohou hlásit i lidé bez předchozích zkušeností s plavbou, konečné posouzení vhodnosti účasti a přijetí do posádky je plně v kompetenci kapitána expedice. (A to i v případě jedinců s předchozí zkušeností s plavbou.)

Dále platí, že v případě shody všech zúčastněných, lze některé plavby z nižší náročností upravit a doplnit vhodně tak, aby naplnili očekávání i šikovnější a odvážnější posádky. Opačně (snížení vyšší obtížnosti na nižší) to však neplatí.
 
Jste-li i po přečtení předchozího na vážkách, zda-li je zvolená plavba pro vás nebo toužíte-li se přidat na náročnější plavbu a chcete se dozvědět víc, neváhejte a napište / zavolejte nám. Kontakty naleznete ZDE. Se všemi si velmi rádi popovídáme a vše probereme nebo vysvětlíme.
 
Závěrem je také potřeba upozornit, že ačkoliv se obtížnosti snažíme objektivně posoudit z naší znalosti prostředí či předchozích zkušeností a všech dostupných informací o oblasti plavby a její přípravě věnujeme maximální úsilí, zde uvedené obtížnosti mají u všech plaveb bez rozdílu pouze ilustrační hodnotu. Konečné slovo má vždy příroda, která může někdy nečekaně velmi mile překvapit, ale jindy plně prověřit naše schopnosti a odolnost.