Slovo „Serenity”, pocházející z latinského „serene”, vystihuje stav mysli, která je naplněna vnitřním klidem a vyrovnaností.

 

Dnešní doba je velmi hektická. Plná uzávěrek, stresu a shonu. Kvůli tomu často ztrácíme svou duševní rovnováhu a povědomí o vlastní hodnotě/ceně a svém místě ve světě. To vše vede ke ztrátě smyslu života a radosti z něj.

 

Proto jsme si dali předsevzetí, pomoci vám to změnit.  Stejně jako dávní objevitelé, v angličtině nazývaní „Explorers”, i my se společně během našich akcí vydáme prozkoumat a objevit nezmapovaná nebo ztracená místa svých myslí s cílem nalézt svůj vnitřní klid a harmonii.

Nalézt cestu k sobě je však velmi obtížné. Zjistili jsme, že člověk se musí nejdřív cíleně ztratit – setřást a zahodit životem a společností často uměle vytvořená omezení, požadavky a nejrůznější starosti, které život zatěžují. Člověk by se měl pravidelně vydávat na cestu, objevovat nové horizonty a prozkoumat co leží za obzorem. Logo v kompasu připomíná, abychom nezapomínali vyrážet ven za okraj mapy naší všednosti.

K tomu však potřebujeme odvahu. Kuráž opustit naši komfortní zónu, vydat se na nová místa a vyzkoušet věci, které jsme nikdy nedělali. Vyskakující velryba tuto odvahu reprezentuje. Sama se vydává za hranice svého světa, aby se mohla svobodně nadechnout. Pohled na ní dodává odhodlání být jako ona. Odměnou za tuto odvahu je, že se rozvíjíme, osvobozujeme své nitro, umožňuje nám to roztáhnout křídla, získat respekt k sobě samému a ke svým vlohám a pochopit smysl našeho života ve skutečném světě.

Ale abychom mohli skutečně poznat své místo ve světě, musíme také pochopit naše kořeny. Potřebujeme se navrátit k přírodě. Nejen že přírodní scenérie mají od nepaměti léčivý vliv na lidskou duši, ale učí nás rovněž pokoře. Stanovují pravidla a výzvy. Pokud se jim podvolíme a akceptujeme je, vracíme se k naší biologické přirozenosti a můžeme tak navázat intimní vztah se sebou samým, druhými lidmi a přírodou. Hora v logu toto vše připomíná. Připomíná nám, abychom se čas od času do přírody vrátili a nacházeli se v ní. A hlavně nám připomíná, že bez respektu k přírodě, bez snahy o její ochranu a zachování, ztrácíme část sebe samých.

Nic z předchozího však nemůže fungovat osamoceně. Odvaha bez cesty, na kterou bychom se vydali, je zbytečná. Vydat se na cestu bez odvahy nelze. A bez přijetí naší přírodní přirozenosti nemůže být naše cesta realizovatelná. Proto logo tvoří jeden velký, nedělitelný, harmonický celek. Ucelenou filozofii vydávat se odvážně na cestu do čisté neposkvrněné přírody, kde nalezneme vnitřní klid a mír. A důvod, proč se o ochranu přírody snažit, abychom o tuto možnost nepřišli.